Koka karkasa mājas

Projektēšana

Nodrošinām individuālu projektu izstrādi vai jau esošu māju skiču un projektu pielāgošanu ražošanas vajadzībām.

Ražošana

Māju ražošana notiek saskaņā ar speciāli ražotnes vajadzībām izstrādātiem projektiem, kas ļauj nodrošinātu augstu kvalitāti.

Uzstādīšana

Mājas uzstādīšanas darbu ietvaros veiksim visu nepieciešamo, lai tā būtu pilnībā pabeigta no ārpuses, savukārt iekšpusē gatava iekšdarbiem.

 .