Par Mums

Esam 2017. gadā dibināts ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar koka karkasa māju ražošanu un būvniecību pēc individuālām klientu iecerēm. Mūsu pieredze koka karkasa māju būvniecībā aizsākās jau vairāk kā pirms 12 gadiem Zviedrijā. Tur iegūtās tehniskās zināšanas aizvien papildinām ar ikdienā gūto pieredzi un ārējo ekspertu padomiem. Esam pārliecināti, ka spējam radīt energoefektīvas, funkcionālas un arī skaistas mājas. Arī šobrīd liela daļa no mūsu ražotajām mājām aizceļo uz Zviedriju.

Misija:  Veicināt koka karkasa principa izvēli māju būvniecībā.

Vīzija:  Būt pieprasītam koka karkasa māju ražotājam Latvijas un Zviedrijas tirgos

Kvalitāte

Nodrošinām klientus ar augstas kvalitātes koka karkasa mājām atbilstoši viņu vēlmēm, prasībām un saskaņā ar pastāvošajiem noteikumiem, normām un standartiem;

Vide

Mums ir svarīgi radīt ilgtspējīgas mājas mūsu klientiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par uzņēmuma ietekmi uz vidi. Mēs rūpējamies par dabas saudzēšanu, piesārņojuma samazināšanu un novēršanu.

Cilvēki

Mūsu mērķis nodrošināt uzticamas un atbildīgas sadarbības pieredzi mūsu klientiem.  Tāpat arī radīt drošu uz cieņpilnām attiecībām balstītu darba vidi mūsu darbiniekiem. 

Esam saņēmuši atbilstības apliecinājumus mūsu uzņēmumā ieviestajām Kvalitātes pārvaldības  LVS EN ISO 9001:2015 ,  Vides pārvaldības  LVS EN ISO 14001:2015, kā arī Arodveselības un darba drošības pārvaldības  LVS EN ISO 45001:2018 sistēmām. Neraugoties uz to esam atvērti un aizvien strādājam pie tā, lai uzlabotu pārvaldības sistēmu efektivitāti un ievērotu tajā noteiktās prasības. Mūsu uzņēmuma kvalitātes, vides, arodveselības un darba drošības POLITIKA


Esam noslēguši līgumu ar LIAA ( Nr. SKV-L-2021/255) par atbalsta saņemšanu saskaņā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” (projekta identifikācijas numurs 3.2.1.2./16/I/001).


Savu darbību uzsākām un pilnveidojām saņemot atbalstu no Madonas novada pašvaldības